WiFi MARKETING

Premeníme Vašich návštevníkov na zákazníkov s technológiou

Wifi Plus MarketingSK4

HLAVNÉ BENEFITY PRE VÁŠ BIZNIS

  • Zvyšovanie počtu zákazníkov a tržieb
  • Budovanie emailovej databázy reálnych zákazníkov
  • Zvyšovanie dosahu na sociálnych sieťach
  • Zvyšovanie pozitívnych hodnotení
  • Automatické budovanie povedomia, image a brandu
  • Vytváranie dobrého mena firmy
  • Automatizované marketingové aktivity zamerané na skutočných zákazníkov
  • Zabezpečná a chránená SSL WiFi sieť

Pripojenie na Free WiFi cez sociálne siete

Každý návštevník získava prístup na vašu Free WiFi pripojením cez sociálnu sieť - Facebook, LinkedIn, Instagram...

Zobrazenie prihlasovacej stránky s Vašim brandom

Návštevníkovi sa zobrazí prihlasovacia stránka s Vašim vlastným brandom a obsahom.

Automatické zbieranie Emailov a ukladanie do databázy

Po pripojenie na Free WiFi môžu byť Vaši návštevníci automaticky pridaní do Vášho VIP emailového newsletteru.

Automatické odoslanie Emailu návštevníkovi

Po pripojení na internet, návštevník dostáva od Vás automaticky úvodný email a zobrazuje sa mu Vaša aktuálna ponuka.
Danulo Logo 155
© 2017 - DANULO s.r.o. - All Rights Reserved

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava. Tel.: 0917 405 044, Email: info(@)danulo.sk